Loading

Małgorzata Szydłowska-Pęśko

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, EKSPERT HR, TRENER, COACH ICF

Od ponad 10-ciu lat zarządza i skutecznie rozwija struktury Grupy HR Design.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w strukturach human resources w międzynarodowych organizacjach, również w USA, gdzie przez klika lat, pełniła dla wielu pracodawców funkcję koordynatora międzynarodowych programów zatrudnienia.
 
Obecnie wykorzystuje swoją specjalistyczną wiedzę, pracując dla biznesu oraz administracji publicznej jako ekspert, realizujący złożone projekty z obszaru HR. Projektuje i wprowadza systemy ocen okresowych, systemy zarządzania przez kompetencje, audyty kompetencyjne, systemy motywacyjne oraz programy talentowe.
 
Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich oraz z zarządzania zasobami ludzkim. Projektuje i prowadzi sesje assessment center/development center. Organizuje oraz prowadzi działania doradcze i szkoleniowe w ramach programów Outplacementowych. Posiada, poparte sukcesami, doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowana na różnorodne działania rozwojowe w organizacji.
 
Szczególnym zainteresowaniem darzy obszar rozwoju człowieka w organizacji, dlatego realizuje się również w obszarze coachingu, pracując zarówno w biznesie jak i z osobami indywidualnymi. Jest coachem ICF oraz członkiem ICF Polska.
 
Jest absolwentką II Wydziałów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Public Relations. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Nowoczesnych Narzędzi Oceny i Rozwoju Pracowników oraz studia z zakresu Prawa Pracy. Posiada Licencję SLG Thomas International Management System oraz Certyfikat Instytutu Rozwoju Biznesu w zakresie projektowania i prowadzenia sesji Assessment Center/Development Center.
 
W życiu prywatnym i zawodowym kieruje się mottem „Do what will make you happy in the long run”.